Standardni Izdelki

Pridelava standardnih izdelkov vključuje statične in ventilirane upparjalnike, prezračevalne enote z uparjalnikom, kondenzatorje za zrak ter baterije za vodo.
Dolgoletna izkušnja podjetja CALLIGARIS in strokovnost, preko katerih se podjetje razlikuje, pripomorejo k razpoznavanju ter razvoju velike razsežnosti izdelkov za zadovoljitev zahtev italijanskih in mednarodnih strank in na spreminjanje trga.

OCENA IN PERSONALIZACIJA

Izpolnite prosim obrazce za prošnjo ocene ali personalizacijo kateregakoli standardnega izdelka.

1PROSI ZA OCENO 1PROSI ZA SPREMEMBO


ES – Static evaporators

They are used in the field of commercial refrigeration (windows and refrigerated counters)

Data Sheet

CDA - CDAC Condensers

Conveyed and non-conveyed air condensers

Data Sheet

EBM – Flat Evaporators

Used for cabinets and refrigerator cabinets; installation on the wall or free-standing.

Data Sheet

ECS – Ventilated Evaporators

Ceiling airevaporators for cabinets and small cold stores with adjustable internal temperature.

Data Sheet

Ecowind Wind convectors

Patented model, with an innovative design and small dimensions.

Data Sheet

DOWNLOAD:

Navodila za uporabo in vzdrževanje izmenjevalnikov
Cilj je doseči najboljšo možno storitev in pomagati uporabniku, da lahko vedno opravi vzdrževanje izdelkov na pravilen način.