Kakovost

Neprekinjena pozornost na izdelke je postala konkretna leta 2001, ko smo dobili potrjeni certifikat UNI EN ISO 9002, ki predstavlja pomembni korak pri razvoju podjetja.

Leta 2003 je prišlo do prilagoditve norme ISO 9001:2000 (Vision 2000) za kakovost notranjih postopkov.

Leta 2005 smo certificiranje razširili tudi na postopke načrtovanja in merjenja toplotnih izmenjevalnikov.

Naslednji pomembni korak smo napravili leta 2012, ko smo dosegli habilitacijo upraviteljev za varjenje in spajkanje v skladu z načeli norm UNI EN ISO 13585:2012 in UNI EN 13134.

Izdelovanje izmenjevalnikov se vrši v skladu z Evropsko direktivo PED - Pressure Equipment Directive – glede posod na tlak, ki dovoljuje prenos izdelkov v celi Evropi. Na ta način lahko nudimo toplotne izmenjevalnike, ki so izdelani tudi v skladu s kategorijo IV PED-a, ki zahteva višjo kakovostno stopnjo s strani izdelovalcev.

TESTIRANJE

Na podlagi potreb strank toplotni izmenjevalniki so lahko testirani pri višjem pritisku od tistega, ki ga predvideva zgoraj navedeno pravilo. Ob enem izdelke kontroliramo tudi iz vidika velikosti tako, da lahko zagotovimo skladnost z načrti.

  • Test pnevmatik do 35 bar
  • Hidrostatični test
  • Električni test sestavnih delov